• Wij zijn 24 uur per dag beschikbaar
 • Kernwaarden

 • Service. Solidariteit. Betrouwbaarheid. Integriteit. Professionaliteit.

 • Service is de wijze waarop een persoon zijn beroep beoefent of onderneming drijft; speerpunten van professionele activiteit. Kenmerken hiervan van zijn: vakkennis, collegialiteit, toepasbaar maken van specifieke kennis en vaardigheden, gericht werken aan succes, streven naar perfectie en kwaliteit, mens- en servicegerichtheid.

  Solidariteit is het bewustzijn dat alhoewel individuen verschillende taken, interesses en waarden hebben, de orde en samenhang van de maatschappij afhangt van het elkaar kunnen vertrouwen voor het uitvoeren van die specifieke taken. Dit houdt in dat individuen inzien dat het verdedigen of het verder helpen van andermans belangen uiteindelijk in het belang van het individu zelf is. Het kan daarmee bijdragen aan de sociale cohesie.

  Betrouwbaarheid is de mate van eerlijkheid of geloofwaardigheid van een persoon. Een beeld van de betrouwbaarheid van iemand krijgt men door middel van de omgang met iemand, waarbij levenservaring een belangrijke rol speelt.

  Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties. Een persoon met deze eigenschappen wordt integer genoemd. Een integer persoon zal zijn doen niet laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken.

  Professionaliteit bevat een scala aan persoonlijke kwaliteiten en gedragingen die inzet voor effectieve prestaties in een bepaalde baan tonen. Engagement en vertrouwen, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid, eerlijkheid en ethiek, en uiterlijk en professionele aanwezigheid zijn centrale professionele kenmerken.